Chinese        
The current position:Homepage > Contact Us
Contact Us

Contact Us

Writer:    Published:2010-06-18    Hits:1

Address: Loudi City, Hunan Province, China Economic and Technological Development Zone group Lok Street,

Zip code: 417009         Website: www.3t-rolls.com                   -mail: st@st-rolls.com, 

Tel 0738 -8630258          Fax 0738 -8630258

 

Technical & After-sales service center
Steel rolling technical service:
 

Yan Jun  13786852038          

Chen Guangqing   13920320393   
Roll the tool and the technical service:
  Li Cunliang 13973873710           Xie Ligui   15807380774         
 

South China, southwest area

Area manager:

LiYihua  13873880280          

 

Range:Guangdong, Guangxi, Yunnan, Sichuan and Guizhou


North China, northeast China area
Area manager:
Chen Guangqing  13920320393

Peng Guoyong  18673816036

Wang Miao   13965077943

Range:Shandong, Hebei, Tianjin, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Anhui


The southeast and east China area

Area manager:

Mao Hui  18673485390

Wang Jishun 15173863601

Range:Fujian, Jiangsu, Zhejiang

 

Northwest area

Area manager:

Li Yuliang  15173889947              

Pan Daohua  15173863819

Range:Shanxi, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang, Inner Mongolia


Central China

Area manager:

Wu Chen   15173855507

 

Range:Henan, Hunan, Hubei, Jiangxi